Praktijkinformatie | Algemene voorwaarden | Privacy

Praktijkinformatie

Anne-Marie Huurdeman – coaching & therapie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89577086

Praktijkuren en bereikbaarheid

Anne-Marie Huurdeman – coaching & therapie is beschikbaar voor sessies op maandag t/m donderdag overdag. Voor het maken van afspraken en het aanvragen van informatie verzoeken wij uitsluitend gebruik te maken van email of het contactformulier op deze website. Sessies kunnen zowel online plaatsvinden als op ons praktijkadres in Doorn. Er is gratis parkeerruimte en ook met het OV is vervoer is het adres bereikbaar. Voor adres- en contactinformatie, zie bovenaan deze pagina.

Algemene voorwaarden

Voor de coaching en therapie van particuliere cliënten sluit Anne-Marie Huurdeman -coaching & therapie een individuele begeleidingsovereenkomst met je af. Een model daarvan tref je hier. Daarin wordt ook verwezen naar algemene voorwaarden  die daarop van toepassing zijn.

Voor zakelijke overeenkomsten, zoals met werkgevers die één of meerdere van hun medewerkers door Anne-Marie Huurdeman – coaching & therapie willen laten begeleiden, gelden afzonderlijke zakelijke algemene voorwaarden.

Gedragscode

Het is belangrijk dat je je veilig en vertrouwd kunnen voelen als je je door mij laat begeleiden. Daarom conformeer ik mij voor wat betreft mijn coaching en therapeutische praktijkvoering aan de beroepscode van de beroepsvereniging, de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT).

Klachtenregeling

Mocht je onverhoopt ontevreden zijn, dan hoor ik dat natuurlijk het liefste persoonlijk van je. Ik hoop, dat we het dan in een gesprek kunnen oplossen met elkaar. Komen we er samen niet uit, dan is het belangrijk te weten dat je een beroep kunt doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Deze regeling valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kunt hiervoor contact opnemen met de beroepsvereniging, de VIT.

Bescherming persoonsgegevens

In aanvulling op de algemene voorwaarden hanteert Anne-Marie Huurdeman – coaching & therapie beleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wat dit beleid behelst tref je hier. Als je een begeleidingsovereenkomst met mij aangaat ga je automatisch hiermee akkoord.

Privacybeleid website

Bovendien draag ik er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan mij via deze website verschaft in vertrouwen wordt behandeld. Ik gebruik de door jou ingevoerde gegevens uitsluitend om reacties, aanvragen en aanmeldingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te beantwoorden en hierover contact met je te onderhouden. Betreft het een aanmelding voor de Nieuwsbrief, dan worden die gegevens gebruikt om je de Nieuwsbrief te bezorgen.

Ik zal je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen. Ook zal ik deze, als jij dat wil (en na jouw instemming), uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je wensen. Anne-Marie Huurdeman – coaching en therapie en partijen met wie ik samenwerk zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Cookie-verklaring

Voor het verkrijgen van inzicht in het gebruik van deze website maakt gebruik van Google Anne-Marie Huurdeman – coaching & therapie Analytics. De site van Anne-Marie Huurdeman – coaching & therapie gebruikt hiervoor Google Analytics-cookies. Anne-Marie Huurdeman – coaching & therapie heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres van websitebezoekers heeft Anne-Marie Huurdeman – coaching & therapie gemaskeerd. Ook is de optie ‘gegevens delen’ uitgezet. Bovendien maakt Anne-Marie – coaching & therapie  geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.